Cada xoia feita baixo o calor do lume é una peza única cargada de significado.

Cada boliña de prata…
Cada fío…
Cada enruga…
Cada acibeche…
Dan lugar a xoias cargadas de sentimento.